Historie saunování

Sauna – pohoda pro tělo i duši. Sauna je lázeňskou procedurou, při které se střídají dvě fáze: fáze, při které dochází k zahřátí organismu s fází ochlazení.

Naši předkové se pohybovali kolem otevřeného ohně, který jim byl zdrojem světla, sloužil k přípravě potravin a jako zásobník tepla. Později zjistili, že rozehřáté kameny drží a vyzařují teplo a vyzkoušeli je v uzavřené místnosti s vývodem (později s komínem), kde se intenzita tepla zvýšila. Už asi 1000 let před Kristem byly nalezeny lázně mnoha druhů v různých částech světa.

  • Římská lázeň: Jedná se o pobyt v horkém vzduchu, který je doplněn střídavě teplou a studenou koupelí.
  • Ruská lázeň: Zde litím vody na horké kameny vzniká pára. Vlhký vzduch má teplotu přibližně 45 °C.
  • Turecká nebo arabská lázeň: Při této lázni se kombinuje působení horkého suchého vzduchu s následným ochlazením a teplota takového vzduchu dosahuje hodnoty 50 °C.
  • Finská sauna: Samozřejmě nesmíme zapomenout na nejznámější saunu finskou. Je to lázeň, kde horký žár v extrémně suchém vzduchu, tímto se od ostatních lázní značně liší, dosahuje nahoře u stropu 100 °C a u podlahy asi 40 °C.

„Saunu“ převzali Finové z Uralu a později se stala jejich národní tradicí. V jejich znamená slovo sauna-zemní jáma a takové také byly začátky saunování. Vyhloubená jáma se zaplnila kameny z křemene nebo čediče, kolem byla postavená chatrč nebo stan, až o něco později sauna dostala charakteristickou podobu srubu s komínem. Tak to byla trocha historie a teď už se můžeme věnovat současnosti. Bližší informace ohledně sauny vám nabízíme na dalších našich stránkách.