Děti

Dolní věková hranice dětí pro saunování není přesně stanovena, ale dá se říci, že je to doba, když jsou již vybaveny z hlediska tělesné pohyblivosti a stability termoregulace. Obvykle to bývá v třetím roce věku, ale i dříve.

Takže děti od 3 let výše se mohou saunovat v rozsahu daném časovými limity a výší fyzikálních hodnot saunové lázně pro ně určené a za dozoru dospělé osoby během celého průběhu saunování.

Je známo, že Finové přinášejí své děti do sauny již za týden či za deset dnů po porodu, jakmile dítěti odpadne zaschlý pupečník. U nás jsou známy informace o několika kojencích, které rodiče přinesli do sauny již ve věku 1 až 2 měsíců. Tyto děti nejsou pochopitelně schopny samostatného pobytu v sauně a vyžadují individuální péči rodičů. Vzhledem k hygienickým a fyzikálním podmínkách veřejných saun je lépe tyto děti saunovat v domácí sauně, kde saunovou lázeň přizpůsobíme k tomuto účelu.

Pro reakce dětí v saunové lázni platí, že jejich fyziologické reakce jsou brysknější a z tohoto důvodu se v saunové lázni chovají jinak než dospělí. Zajímavé je, že při saunování nerady leží, aspoň ne tak dlouho jako dospělí. Nejraději si sednou, přitáhnou nohy k hrudníku a v této poloze „ve vajíčku“ vydrží až do konce svého saunovacího limitu. V horku také nevydrží tak dlouho jako dospělí, proto doba postačující pro jejich saunování má být o polovinu až o dvě třetiny kratší.

Děti v sauně O dětech se tvrdí, že jejich termoregulační děje nejsou ještě plně přizpůsobeny potřebám ochrany organizmu před přehřátím a že nedodržení potřebných časových limitů saunování a jeho postupu by u nich mohlo vyvolat komplikace. Fakt je, že u dětí se objevuje prokrvení kůže a tedy i celkové prohřátí takřka o polovinu doby dříve než u dospělých. V praxi se však u saunování dětí nepotvrdila újma na termoregulačních dějích.

Saunovou lázeň děti většinou snáší dobře!

Při saunování dětí je vždy třeba:

  1. dohled dospělých nejlépe rodičů z důvodu dohledu na délku pobytu a na bezprostřední reakce dětí na saunovou lázeň,
  2. je třeba dbát, aby se saunovaly v nejnižší izotermě, kde je teplota relativně nejnižší.

Ze sauny vycházejí děti růžové a rozradostněné. Pro malé děti má saunování význam nejen hygienický a preventivně ochranný, ale podílí se také na vzniku kladných návyků. A to se jistě ocení ve školním i rodinném společenství, právě tak jako i psychologický zisk odvahy.

Obliba saunování u dětí je jistě závislá na pochopení rodičů. Ti rodiče, jimž se saunování stalo nezbytnou součástí životosprávy považují za vhodnější věnovat nějaké peníze k vylepšení životosprávy i svých dětí.

Chvíle, které strávíte s dětmi v sauně, patří vždy k radostným zážitkům.